Obec Zuberec ponúka na prenájom nasledovné nebytové priestory, ktoré sú na prenájom k dispozícii od 1.1.2018: v objekte Domu služieb v Zuberci Miestnosť na 1. poschodí (bývalá predajňa športových potrieb) o rozlohe 48,13 m2 nachádzajúce sa na 1. ...

Čítaj ďalej

Pozvánka na Polhorské vianočné trhy, florbalové zápasy ZdroJ: Oravská Polhora ...

Čítaj ďalej

UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ V OCHRANNOM PÁSME PLYNOVODUSpoločnosť SAND SK, s.r.o., Košúty 2 – Priemyselná zóna, P.O. BOX 5, 036 01 Martin požiadala o upozornenie vlastníkov nehnuteľnost ...

Čítaj ďalej

12. decembra 2017 bol riaditeľom štátneho podniku Lesy SR, odštepný závod Námestovo pánom J. Herudom za prítomnosti ďalších hostí slávnostne otvorený nový most v lokalite Slaná voda, ktorý bol zničený pri minuloročnej povodni. Dielo bolo zhotove ...

Čítaj ďalej

Vianočné trhy 201714.12.-17.12.2017 HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE ZdroJ: Námestovo ...

Čítaj ďalej

Bratislava/Dolný Kubín (12. decembra 2017) -  Mesto Dolný Kubín kontinuálne znižuje svoj dlh. Jeho celková výška dosiahla na konci roka 2016 hodnotu 24,04 %, čo je 3 321 992 eur. V nominálnom vyjadrení dosiahol pokles dlhu v prepočte na jedného ...

Čítaj ďalej

Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenskej republiky vydal pre okres Tvrdošín v čase od 12 hodiny do zajtra do 15 hodiny výstrahu 3. stupňa pred mimoriadne silným vetrom, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 160 až 180 km za hodinu. Pred ...

Čítaj ďalej

Drahí spoluobčania, v mene Spišskej katolíckej charity Vám za Denný stacionár sv. Vendelína z celého srdca ďakujeme za Vaše dary a pomoc, ktorú ste nám v čase potreby poskytli, veľmi si túto pomoc vážime, bez Vás a našich najmilších susedov – šk ...

Čítaj ďalej

Vo štvrtok 14. 12. 2017 o 15.00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného úradu v Zuberci.  POZVÁNKA (formát Microsoft Word). ZdroJ: Zuberec ...

Čítaj ďalej

Občianske združenie Hafiry vás pozýva v sobotu 9. decembra 2017 od 11.00 hod. do Kultúrneho domu v Zuberci na Zuberské vianočné trhy, ktoré sú spojené s benefičným programom tanečného súboru Karolínka a ich hostí, so začiatkom o 16.00hod. Srdečn ...

Čítaj ďalej