Oravský mikrofón

Dvadsať mladých moderátorov  malo možnosť  prezentovať svoj talent na pätnástom ročníku regionálnej súťaže mladých moderátorov pod názvom – Oravský mikrofón – v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne – Medvedzí vo štvrtok 13. októbra 2016.

Vo  vekovej kategórii 11-14 rokov súťažilo sedem žiakov, v kategórii 15-18 rokov celkom štrnásť študentov z celej Oravy. Jednotlivé výkony hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Matej Ružička, redaktor STV z Dolného Kubína, členmi boli Dominik Kianička, novinár a mediálny partner zo Žiliny a Lucia Langová, moderátorka zo Žiliny.

Odborná porota udelila v prvej kategórii prvé miesto Nine Prachárovej zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne, druhé miesto Karin Bartošovej  zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, a dve tretie miesta Matejovi Kaščákovi zo ZŠ P. Škrabáka a Natálii Moresovej zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. V druhej kategórii získali prvé miesto Dominika Ďaďová z CSŠ A. Radlinského a Renáta Pátereková zo SZŠ v Dolnom Kubíne, druhé miesto nebolo udelené a na treťom mieste  sa umiestnili tiež dvaja súťažiaci a to Martina Šeligová zo SZŠ v Dolnom Kubíne a Marek Ratulovský so Spojenej školy v Tvrdošíne.

Dvaja súťažiaci v druhej kategórii, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, Dominika Ďaďová a Renáta Pátereková budú reprezentovať Oravu na krajskej súťaži mladých moderátorov – Sárová Bystrica v Žiline.

Súčasťou vyhodnotenia súťaže bol i rozborový seminár, počas ktorého sa rozvinula zaujímavá diskusia medzi porotcami a súťažiacimi.

Súťažiacim boli udelené diplomy, tým, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach aj ceny, ktoré poskytlo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

Regionálna súťaž bola organizovaná Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, spoluusporiadateľom podujatia bolo Mestské kultúrne stredisko v Tvrdošíne – Medvedzí.

 

Výsledky

Zdroj: www.tvrdosin.sk

O autorovi

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*