Archives for apríl 3, 2018
  • ZŠ s MŠ v Zuberci oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019  sa uskutoční o ...

    ZŠ s MŠ v Zuberci oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019  sa uskutoční od 02.05. do 16.05.2018. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie  si rodičia môžu vyzdvih ...

    Čítaj ďalej