INEKO: Mesto Dolný Kubín znížilo dlh

Bratislava/Dolný Kubín (12. decembra 2017) –  Mesto Dolný Kubín kontinuálne znižuje svoj dlh. Jeho celková výška dosiahla na konci roka 2016 hodnotu 24,04 %, čo je 3 321 992 eur. V nominálnom vyjadrení dosiahol pokles dlhu v prepočte na jedného obyvateľa hodnotu 157,55 eur, pričom roku 2015 to bolo 172,19 eur.  Vyplýva to z Analýzy finančnej stability 50. najväčších miest, ktorú tradične v závere roka zverejňuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.   

„Myslím si, že aj tieto výsledky sú dôkazom toho, že sa mestu Dolný Kubín darí. Okrem toho, že sa nám podarilo v roku 2016 znížiť dlh mesta, tak v tomto roku sme realizovali aj množstvo investičných akcií, ktoré určite zlepšia život obyvateľom. Očakávame, že v závere roka 2017 bude dlh mesta ešte nižší,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín.

Vo výsledkoch hodnotenia hospodárenia miest, obcí a územných celkov za rok 2016 mestu Dolný Kubín prináleží miesto v desiatke „skokanov roka“, teda miest, ktoré najlepšie hospodária a znižujú dlh. „Pozíciu miest s najlepším finančným zdravím potvrdili ku koncu 2016 Nové Mesto nad Váhom a Dubnica nad Váhom. Naopak, spomedzi veľkých miest sú na tom najmenej dobre Senica a Bratislava, ktorú ťahá dole magistrát a mestská časť Devín,“ konštatuje Matej Tunega, analytik inštitútu. 

INEKO skúmalo celkové finančné zdravie miest, obcí a územných celkov. Teda to, ako vedia hospodáriť, šetriť či splácať svoje záväzky načas.  Medzi päť ukazovateľov, ktoré skúmalo, patria napríklad celkový dlh, dlhová služba, záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti, okamžitá likvidita a základná bilancia. INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od 0 do 6. Dolný Kubín dosiahol v skóre finančného zdravia hodnotu +4,83, pričom hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé. Finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre, čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto.

„V závere tohto roka sú to pozitívne správy pre naše mesto, ktoré sú zároveň zrkadlom našej spoločnej práce. Preto verím, že aj v budúcom roku sa nám podarí aj vďaka poslancom mestského zastupiteľstva znížiť celkový dlh mesta, aby sme naše mesto mohli ďalej zveľaďovať,“ doplnil Matejov.  

O finančnej kondícii samospráv dokážu dobre vypovedať aj ďalšie ukazovatele, hoci ich konkrétne plnenie na nejakej úrovni zákon nevyžaduje. Najzaujímavejším z nich je bilancia bežného účtu, ktorá sleduje, ako samospráva dokáže vykrývať svoje bežné výdavky z bežných príjmov (t.j. prevažne z daňových a nedaňových príjmov). Ku koncu roku 2016 malo Mesto Dolný Kubín podľa analýzy INEKO bilanciu +10,43 %   

„Platí, že čím väčší prebytok dokáže samospráva pri svojom bežnom hospodárení vytvoriť, tým väčší priestor jej vznikne na zveľaďovanie svojho majetku. Práve tento prebytok totiž predstavuje prostriedky, ktoré samospráve každý rok ostanú a o ktorých môže vedenie samosprávy ďalej rozhodovať,“ vysvetlil Tunega. 
ZdroJ: Dolný Kubín

O autorovi

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.