MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2018 XV. ročník CELOŠTÁTNEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE MLADÝCH AUTOROV

Celoštátna literárna súťaž Mladá slovenská poviedka je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku. Súťaže sa každoročne zúčastní priemerne sto autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční Slováci). Literárne texty hodnotí porota zložená s významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov.

Súvisiaci obrázok

Poslanie súťaže:

 • Umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre.
 • Aktivizovať tvorivý rast mladých talentov.
 • Dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby.
 • Zvýšiť záujem u mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu.

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s dosiaľ nepublikovanou prácou.
 • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.
 • Súťažný žáner – poviedka.
 • Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť písma 12, v slovenskom jazyku na e-mail: literatura@osvetadk.sk.
 • Súťažnú prácu s názvom je potrebné zaslať v jednej v prílohe, v ďalšej prílohe uveďte Vaše údaje: meno, priezvisko, vek, adresa bydliska, e-mail. adresa, tel. kontakt,  školu, ročník, alebo zamestnanie.
 • Texty autorom späť nezasielame.
 • Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov súťaže publikované, príp. prihlásené do inej súťaže.

 Súťaží sa v kategóriách:

 1. kategória – žiaci od 11 do 14 rokov (ZŠ, OG)
 2. kategória – študenti od 15 do 19 rokov (OG, SŠ)
 3. kategória – študenti a dospelí do 20 do 30 rokov (VŠ, dospelí)

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová.  Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. 6. 2018.

Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční v októbri 2018 v Dolnom Kubíne, (presný termín oznámime priebežne).

 Hodnotenie a ocenenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

– udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii,

– nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,

– neudeliť niektorú z cien.

Každý ocenený získa diplom a vecnú cenu. Víťazom v II. a III. kategórii budú udelené i finančné ceny v hodnote  á 100 eur. Autorom na vyhodnotení bude preplatené cestovné na základe platných cestovných lístkov. Práce ocenených autorov budú publikované v zborníku a prezentované elektronickou formou na web. stránke vyhlasovateľa a v printových médiách.

Kontakt, informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín,

č. tel.: 043/5864 978,  0905 637 053,  e-mail: literatura@osvetadk.sk

O autorovi

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.