NÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE

„PRIPRAVENÝ PRE ŽIVOT, PRIPRAVENÝ DO SPOLOČNOSTI“. AJ V DUCHU TOHTO MOTTA SA STRETLO 200 MLADÝCH ĽUDÍ V ŽILINE NA NÁRODNEJ KONFERENCII MLÁDEŽE S NÁZVOM SOM TALENT. PODUJATIE BOLO SÚČASŤOU AKTIVÍT SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA V RADE EÚ.

HLAVNÝM ORGANIZÁTOROM BOLA RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA, KTORÁ SA 15 ROKOV VENUJE PODPORE PRÁCE S MLÁDEŽOU A OBHAJOVANIU JEJ ZÁUJMOV. NECHÝBALI ANI POZVANÍ HOSTIA A ZÁSTUPCOVIA RÔZNYCH ORGANIZÁCIÍ A INŠTITÚCIÍ.

ÚČASTNÍCI ŽILINSKEJ KONFERENCIE PROSTREDNÍCTVOM PRENOSU SLEDOVALI A ZAPÁJALI SA DO ČASTI PROGRAMU EURÓPSKEJ KONFERENCIE MLÁDEŽE, KTORÁ BOLA V TOM ČASE V KOŠICIACH. NESKÔR BOLI WORKSHOPY, V KTORÝCH SA POD VEDENÍM ODBORNÍKOV VENOVALI TÉMAM PODPORY A ROZVOJA RÔZNORODÉHO TALENTU A POTENCIÁLU. POLITIKOM TAKISTO NAVRHOVALI ZMENY V ÔSMICH TÉMACH SPOLOČNÝCH PRE MLÁDEŽ V EURÓPSKEJ ÚNII. ODBORNÍ LEKTORI IM NESKÔR PREZENTOVALI NOVÉ INFORMÁCIE A SKÚSENOSTI Z OBLASTI VEREJNÉHO ŽIVOTA, ROBOTIKY, ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU AKO I ĎALŠÍCH MOŽNOSTÍ SEBAREALIZÁCIE.

RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA PRIPRAVUJE NAJBLIŽŠIE STRETNUTIE S POSLANCAMI ŽSK K TÉME AKO SAMOSPRÁVNY KRAJ MÔŽE ROZVÍJAŤ TALENT A NADANIE MLADÝCH ĽUDÍ. ĎALEJ PRIPRAVUJE AJ PREZENTÁCIU AKTIVÍT MLÁDEŽE, KTORÉ ROBIA NA PODPORU ÚCTY K ČLOVEKU A DODRŽIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV.

O autorovi

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*