ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ JUBILUJE

PRVÝ VODOVOD NA ORAVE BOL VYBUDOVANÝ V 16. STOROČÍ PRE ORAVSKÝ HRAD. PRIVÁDZAL DREVENÝM POTRUBÍM PITNÚ VODU Z GRÚŇA DO HRADNEJ KUCHYNE A DO STAJNÍ. PRVÝ OBECNÝ VODOVOD MALO MESTO TVRDOŠÍN. AJ TAKÉTO ZAUJÍMAVOSTI ODZNELI NA OSLAVE DESIATEHO VÝROČIA ORAVSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, KTORÁ MÁ SÍDLO V DOLNOM KUBÍNE. JEJ AKCIONÁRMI SÚ MESTÁ A OBCE REGIÓNU ORAVY.

POČAS DESIATICH ROKOV INVESTOVALO VEDENIE SPOLOČNOSTI S PODPOROU SVOJICH AKCIONÁROV DO VÝZNAMNÝCH PROJEKTOV ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU A ODKANALIZOVANIA OBCÍ A MIEST V REGIÓNE ORAVA. V SÚČASNOSTI ORAVSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD ZÁSOBUJE ZDRAVOU PITNOU VODOU VŠETKY 4 ORAVSKÉ MESTÁ A 29 OBCÍ S CELKOVÝM POČTOM VIAC AKO 75 TISÍC NAPOJENÝCH OBYVATEĽOV.JEHO DĹŽKA JE TAKMER 600 KILOMETROV. V SNAHE POMÁHAŤ ORAVČANOM REALIZOVALI ORAVSKÍ VODÁRI VIACERÉ PROJEKTY A TAKISTO PRIPRAVUJÚ NOVÉ. VŠETKY SÚ SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE.

OKREM ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU K ROZHODUJÚCIM ČINNOSTIAM SPOLOČNOSTI PATRÍ AJ ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD. HLAVNÝMI PRODUCENTMI ZNEČISTENIA VÔD SÚ VEĽKÉ SÍDLISKÁ, PRETO SÚ V NICH VYBUDOVANÉ VEĽKOKAPACITNÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD. PROJEKTY ZÁSOBOVANIE VODOU A KANALIZÁCIA ORAVSKÉHO REGIÓNU, PRVÁ A DRUHÁ ETAPA, „ODKANALIZOVANIE OBCÍ DOLNEJ ORAVY“ A AJ TIE, KTORÉ VODÁRI PRÁVE RIEŠIA ALEBO BUDÚ V BLÍZKEJ DOBRE REALIZOVANÉ, PRISPEJÚ K VÝZNAMNÉMU SKVALITNENIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANE POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD. ZABEZPEČENÍM NEZÁVADNEJ PITNEJ VODY ZNÍŽIA ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ A ZLEPŠIA HYGIENICKÉ PODMIENKY PRE KAŽDODENNÝ ŽIVOT.

PRI PRÍLEŽITOSTI OKRÚHLEHO VÝROČIA BOLA V SÍDLE SPOLOČNOSTI SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA SPOJENÁ S OTVORENÍM MÚZEA HISTÓRIE A SÚČASNOSTI VODÁRENSTVA NA ORAVE. PRÍTOMNÍ BOLI OKREM ORAVSKÝCH VODÁROV AJ POZVANÍ HOSTIA A ZÁSTUPCOVIA SAMOSPRÁV.

V ZÁVERE SA GENERÁLNY RIADITEĽ MILAN ĎAĎO PRÍTOMNÝM POĎAKOVAL A VYJADRIL SVOJE PRIANIE, ABY ORAVČANIA NAĎALEJ VYUŽÍVALI KVALITNÚ PITNÚ VODU, KTOREJ JE V REGIÓNE DOSTATOK.

O autorovi

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.