Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

Kedy:
19. júl 2017 @ 15:00
2017-07-19T15:00:00+02:00
2017-07-19T15:15:00+02:00
Kde:
zasadačka Mestského úradu

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

19. júla 2017 t.j. streda o 15:00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
3. Výročná správa ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
4. Interpelácie
5. Rôzne

O autorovi

Súvisiace články