Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

Námestovo 4. marca 2015

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

 

 1. marca 2015 t. j. /streda / o 15 00 hod.

 

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:

 1. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Ing. Karol Gandel – hlavný kontrolór

 1. Schválenie územného plánu mesta a VZN č. 1/2015 o záväznej časti Územného plánu mesta Námestovo

            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – vedúci oddelenia výstavby

 1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

            Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia

 1. Zmena – doplnok č. 3 VZN č. 4/2004 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev

            Predkladá: JUDr. Mária Vranová – vedúca oddelenia správneho

 1. Zmena prílohy č. 1 VZN Mesta Námestova č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Námestovo

       Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – vedúci školského oddelenia

 1. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta,

prevod skeletu polikliniky

       Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – vedúci oddelenia výstavby

 1. Schválenie členov redakčnej rady, zmena Štatútu novín Námestovčan

            Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ

 1. Doplnenie člena Komisie pre telovýchovu a šport

            Predkladá: PaedDr.Tomáš Kucharík – poslanec MsZ

 1. Rôzne
 2. Interpelácie

 

 

 

 

Ing. Ján K a d e r a

                                                                                                 primátor mesta        

 

O autorovi

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.