Komerčná televízna správa
Reportáž je televíziou redakčne vytvorený PR príbeh o dĺžke cca. 120 – 180 sec, ktorý je ako reklamný produkt vysoko akceptovaný obyvateľmi/divákmi a má vynikajúci ohlas. Po odvysielaní reportáže na Vás prenesieme užívateľské práva k reportáži, takže môže byť dodatočne využitá pri podpore predaja a k budovaniu imidžu, napríklad zverejnením na Vašej webovej stránke.

Reklamná reportáž bude odvysielaná ako komerčný príspevok v reklamnom bloku.

Reklamnú reportáž príde natočiť náš štáb priamo k Vám do Vašej firmy. Reportáž sa môže týkať akejkoľvek témy, ku ktorej Vaša firma vie odprezentovať všeobecný trend v danej oblasti /napr. cestovná kancelária – aktuálne ponuky a dopyty po zájazdoch, realitná kancelária – dopyt a ponuka na trhu realít, poradenská firma – aktuálne finančné produkty, predajňa PC – aktuálne trendy v oblasti IT, atď.


 

UKÁŽKA REKLAMNEJ REPORTÁŽE


 

Cena za výrobu reportáže: 188,00 € s DPH

 


 

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte cez formulár nižšie, príp. telefonicky na t.č. 0905 571 618.


captcha