Reklamný baner
V ponuke banerovej reklamy na našej stránke máme 3 typy banerov:

 

1. ŠIROKÝ
rozmer: 970 x 90 px, umiestnený v pravej hornej časti stránky nad hlavným menu. Cena na mesiac je: 25,-€ bez DPH / 1 000 zobrazení, (pri objednávke na 3 000 a viac zobrazení poskytujeme 30 %-nú zľavu)

2. ŠTVORCOVÝ
rozmer: 300 x 250 px, umiestnený v pravom hornom rohu stránky. Cena na mesiac je: 20,-€ bez DPH / 1 000 zobrazení, (pri objednávke na 3 000 a viac zobrazení poskytujeme 30 %-nú zľavu)

3. VEĽKÝ SKYSCRAPER
rozmer: 120 x 600 px, umiestnený na pravej alebo ľavej strane vedľa obsahovej sránky, baner je responzívny, takže sa zobrazuje aj po zrolovaní stránky smerom dolu alebo nahor. Cena na mesiac je: 35,-€ bez DPH / 1 000 zobrazení.

V prípade dodania baneru požadujeme formát:  animovaný gif, swf

Cena za vytvorenie baneru: od 10,- € bez DPH