Sponzorský odkaz
Sponzoring relácie / sponzorský odkaz predstavuje financovanie programov, ktoré je určené na propagáciu mena, značky firmy. Realizuje sa 5 – 10 sekundovým šotom – sponzorským odkazom na začiatku a na konci programu vo forme znázornenia loga a webstránky firmy + ohlásenia oznamu: „TENTO PROGRAM VÁM PRINÁŠA“ príp. „SPONZOROM RELÁCIE JE“.

Aktuálne Vám ponúkame sponzoring týchto relácii: 7 MINÚT S,  TÉMA,  ORAVSKÉ ŽENY SÚ KRÁSNE, LIKE IT, DOKUMENT, PRÁVNA PORADŇA, CITY LADY, AutoMotoNews, JAVISKO

Cena za výrobu odkazu: od 30,- € bez DPH

Cena za sponzoring relácie na 1 mesiac /cca. 90 odvysielaní odkazu/: 150,- € bez DPH