Videotextová reklama
Videotextová reklama predstavuje najjednoduchší formát TV reklamy. Jedná sa o zverejnenie reklamného komunikátu vo forme jednoduchej grafiky či snímky z PowerPointu.

Vaša reklama bude odvysielaná v infotextovom bloku. Počet odvysielaní a ceny odvysielania sú nasledovné: 10 odvysielaní denne na 30 dní (spolu 300 odvysielaní): 150,00 EUR, 10 odvysielaní denne na 20 dní (spolu 200 odvysielaní): 100,00 EUR, 10 odvysielaní denne na 10 dní (spolu 100 odvysielaní): 50,00 EUR.

 


UKÁŽKA VIDEOTEXTOVEJ REKLAMY