fbpx

Pandemická situácia v župných stredných školách sa zhoršuje

mapa-13.9

Žilina, 17. 9. 2021

Negatívny trend vo vývoji pandemickej krivky na Slovensku postupne začínajú pociťovať aj župné školy. Kým k piatku 10. septembra dvanásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja zatvorilo 15 tried a 327 žiakov z nich prešlo na online výučbu, o týždeň neskôr župa zaznamenala nárast o 60 %. „Na stredných školách Žilinského kraja aktuálne evidujeme už 904 žiakov z 39 tried, ktorí sa vyučujú dištančne. Dôvodom je pozitívne testovaný spolužiak alebo pedagóg. Celkový počet žiakov na dištančnom vzdelávaní sa tak v priebehu jedného týždňa zvýšil o 176 %,“ upresnil riaditeľ odboru školstva ŽSK Ľuboš Berešík.
Z 59-tich župných škôl dištančnú formu vzdelávania zaviedlo už 20 z nich. Najhoršia situácia je v okrese Žilina, nasledujú školy v okrese Martin, Bytča, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Dolný Kubín a Čadca. Oproti obdobiu z minulého školského roka ide však len o jednotlivé triedy, všetky školy primárne naďalej vyučujú prezenčne. „Sledované dáta nám však ukazujú, že situácia sa veľmi rýchlo mení. Takýto nárast len veľmi krátko po otvorení školského roka, žiaľ, kopíruje pandemické ukazovatele. Naším cieľom je udržať školy otvorené za prísneho dodržiavania nastaveného školského covid automatu a úzkej spolupráce s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ doplnila županka Erika Jurinová.
Na základe pravidiel môže očkovaný žiak podstúpiť test spravidla už po 2 dňoch a neočkovaný po 5 dňoch od potvrdenia prípadu. Nové nastavenie dáva župným školám možnosť zavádzať dištančné vzdelávania na kratšie obdobie. Všetky kontakty RÚVZ vyhodnocuje individuálne. Župa verí, že k efektívnejšiemu monitorovaniu pandemickej situácie na školách prispejú aj distribuované samotesty. Stredné školy v krajskej pôsobnosti doteraz prevzali z príslušných Okresných úradov 66 tis. testovacích setov antigénového typu pre svojich žiakov. Počet vychádzal z nahláseného záujmu žiakov a ich zákonných zástupcov.