fbpx

Rýchlejšie dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest pomôže Orave

Dolný Kubín, 4. februára 2019 – Jednou z tém tohtoročného zasadnutia Výkonného výboru Iniciatívy stredné Slovensko (ISS) bola v piatok 1. februára otázka dostavby rýchlostnej cesty R3/Orava z Trstenej cez Dolný Kubín až do Ružomberka s napojením na D1 a R1. Tá má byť súčasťou navrhovanej trasy sever-juh Slovenska. V Banskej Bystrici Oravu zastupoval primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.

 

„V tejto chvíli je našim spoločným cieľom dosiahnuť celoplošné riešenie trasy zo severu na juh Slovenska. Pre Oravu a jej obyvateľov je preto veľmi dôležité dobudovanie rýchlostnej cesty R3. Čo je ovplyvnené aj dobudovaním diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová a Hubová – Ivachnová,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta Dolný Kubín.

 

Obyvateľom stredného Slovenska chýba na trase severojužného a východozápadného prepojenia moderná dopravná infraštruktúra. Primátori a starostovia Oravy dúfajú, že štát urobí všetky potrebné kroky na to, aby sa v blízkej budúcnosti pokračovalo vo výstavbe rýchlostných ciest a diaľnic. „Od štátu očakávame, že nájde finančné prostriedky na dobudovanie ďalších úsekov a tiež, že vynaloží väčšie úsilie na rýchlejšie dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, keďže tieto sú pre stredné Slovensko a jeho obyvateľov nesmierne dôležité,“ vysvetlil Prílepok.

 

Iniciatíva stredné Slovensko vznikla v máji 2017 a svojou činnosťou chce dosiahnuť dobudovanie prepojenia našej krajiny, diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová a Hubová – Ivachnová, rýchlostnej cesty R3 Trstená – Dolný Kubín, R1 Ružomberok – Banská Bystrica a súvisiace spojenie I/71 Lučenec – Fiľakovo – Salgótarján. Medzi jej priority patrí aj liberalizácia železničnej dopravy na strednom Slovensku, čo by malo priniesť ďalšie zlepšenie v tejto oblasti.

 

V závere roka 2017 sa uskutočnila programová konferencia, ktorá vo viacerých dotknutých mestách vyústila do blokád ciest. Zároveň z nej vyplynuli konkrétne požiadavky na zlepšenie situácie, ktoré boli smerované kompetentným na najvyššej štátnej úrovni. Nakoľko dohodnuté termíny a harmonogram potrebných úkonov nevyhnutných  k realizácii jednotlivých úsekov prepojenia neboli zo strany NDS dodržané, v máji 2018 členovia združenia tlmočili svoju žiadosť aj premiérovi Petrovi Pellegrinimu. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

Šéf rezortu dopravy deklaroval, že k zdržaniu často dôjde kvôli tretím stranám, ktoré do konaní zasahujú. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti v prítomnosti predsedu vlády a ministra sľúbil členom Iniciatívy stredné Slovensko aktualizáciu všetkých termínov v rámci severojužného prepojenia Slovenska. Žiaľ, ako veľakrát predtým, zostalo len pri sľuboch. Naďalej dochádza k posúvaniu termínov, nerealizujú sa procesné úkony či verejné obstarávania.

 

„Nie sme spokojní a nekonaním Národnej diaľničnej spoločnosti sme znepokojení. Čas plynie a vážna situácia v oblasti dopravy, ktorú chceme riešiť stagnuje. Nejde len o konkrétne mestá, držíme spolu a chceme dosiahnuť celoplošné riešenie. Výkonný výbor združenia Iniciatíva stredné Slovensko sa dnes preto dohodol na ďalšom postupe. V našom úsilí nepoľavíme a podnikneme ďalšie kroky,“ uviedol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, predseda Iniciatívy stredné Slovensko.

 

V najbližšom období výbor plánuje napísať list Národnej diaľničnej spoločnosti a následne chce prerokovať jej postupy na úrovni zasadnutia Vlády Slovenskej republiky. Podporu budú členovia združenia hľadať aj u samotných obyvateľov jednotlivých miest.