fbpx

Poslanci Žilinskej župy urobili prvý krok k záchrane letiska

Žilina, 28. januára 2019 – Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schválili prevod majoritného podielu akcií žilinského letiska zo štátu na samosprávny kraj. Za hlasovalo 44 poslancov z 54-členného poslaneckého zboru, jeden bol proti, ostatní poslanci sa zdržali alebo nehlasovali.

„Žilinskej župe záleží na tom, aby letisko v našom kraji zostalo zachované ako verejné medzinárodné letisko a slúžilo celému regiónu, nie iba pre súkromný biznis. Toto bola naša posledná šanca ako udržať letisko pre verejné aktivity. Preto som rada, že aj napriek trojhodinovej náročnej diskusii v pléne, poslanci naprieč politickým spektrom návrh prevodu väčšiny akcií na župu schválili, za čo im ďakujem. Väčší majetkový podiel pre župu znamená predovšetkým možnosť rozhodovať a ovplyvňovať rozvoj a budúcnosť letiska. Našim cieľom je postupné rozlietanie letiska,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Ministerstvo dopravy v minulom roku začalo pripravovať súťaž na prenájom letiska súkromnej spoločnosti, avšakbez striktnej požiadavky na zachovanie leteckého účelu využitia prenajatého majetku. Hrozilo, že územie môže byť využité na iný ako letecký účel, čo mohlo viesť k faktickej likvidácii letiska.

Žilinský región je tretím najvýznamnejším ekonomickým regiónom SR s vysokým investičným potenciálom pre ďalší rozvoj. Fungujúce „plnohodnotné“ letisko môže výrazným spôsobom urýchliť hospodársky rozvoj a zároveň prispieva k atraktivite kraja v oblasti cestovného ruchu. V prípade regionálnych letísk sú „ziskom“ najmä prínosy v oblastiach ako zlepšená dopravná dostupnosť územia, zvýšenie atraktivity regiónu pre investorov a turizmus. „Prevádzkovanie a vlastnenie obdobných letísk je bežné aj v iných štátoch. Príkladmi môžu byť letiská Pardubice a České Budějovice v ČR, alebo letisko Radom v Poľsku, ktorého prevádzka je po úvodných investíciách rentabilná napriek tomu, že sa nachádza len 110 km od Varšavy,“ uviedol Antonín Kazda, profesor Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity a člen Rady pre rozvoj leteckej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji. Erika Jurinová dodala, že na Slovensku je takým príkladom ožívajúce piešťanské letisko v Trnavskom kraji, kde v tomto roku začnú lietať historicky prvé charterové lety.

Záujem o využívanie letiska, ktoré  má priame diaľničné pripojenie, potvrdili aj viaceré významné obchodné spoločnosti z regiónu. Žilinské letisko slúži pre výcvik pilotov, ktorí sa vzdelávajú na Žilinskej univerzite. „Do budúcnosti predpokladáme zvýšiť počet lietadiel o päť, čo je dané aj tým, že je zvýšený záujem o tento študijný program,“ povedal rektor Žilinskej univerzity Jozef Jandačka. Kraj, univerzita i mesto Žilina spojili sily pri záchrane letiska a už vlani podpísali spoločné Memorandum o spolupráci pri rozvoji letiska.