fbpx

Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou – sankcie za STK, EK

Príslušníci Policajného zboru až do odvolania nebudú ukladať sankcie, taktiež nezadržia osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, technické osvedčenie vozidla ani tabuľky s evidenčným číslom (v zmysle §§ 72 zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke) tým vodičom motorových vozidiel, ktorým skončila platnosť emisnej a technickej kontroly dňom 12. 03. 2020.

 

To však neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať dopravné predpisy, plne sa venovať vedeniu vozidla. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

 

Tento pokyn vydal Prezident Policajného zboru v súvislosti s automatickým generovaním pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR a ich vydanou tlačovou správou s názvom „Pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú a  tieto odpustené“ https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/pokuty-za-zmeskanu-technicku-a-emisnu-kontrolu-v-case-mimoriadnej-situacie-budu-odpustene.

 

 

 

pplk. Ing. Denisa Bárdyová
hovorkyňa Prezídia PZ