fbpx

Nezodpovední Slováci a ich prehrešky – Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Od 07.00 hod dňa 13.3.2020 doposiaľ bolo príslušníkmi Policajného zboru realizovaných viac ako 250 prípadov:

 

v jednom prípade (KRPZ BB) je začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu podľa §§ 163 TZ šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

 

v jednom prípade realizovaný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa §§ 49 Zákona o priestupkoch (KRPZ NR) zneužitie linky 155,  konáme ex offo,  skúmame podozrenie z trestného činu,

 

149 prípadov podľa zákona o ochrane zdravia (porušenie lekárom stanovenej karantény) bolo odstúpených na miestne príslušný RÚVZ

 

101 prípadov podľa zákona o ochrane zdravia (napriek zákazu otvorená prevádzka reštauračného zariadenia, baru a pod.) bolo odstúpených na RÚVZ, ktorý je oprávnený ich prejednať a sankcionovať

 

K trestnej zodpovednosti páchateľa za trestný čin šírenia poplašnej správy podľa §361 ods. 1 Trestného zákona je však potrebné zohľadniť aj priťažujúcu okolnosť podľa §37 písm. d) Trestného zákona, spáchanie trestného činu za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, iné základné práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný poriadok alebo mravnosť. Toto má vplyv na výmeru trestnej sadzby.

 

Táto priťažujúca okolnosť sa vzťahuje na každého páchateľa, akéhokoľvek trestného činu, ktorého sa dopustil od 12.03.2020 od 06:00 hod., kedy bola Uznesením vlády SR č. 111/2020 vyhlásená mimoriadna situácia.

 

 

pplk. Ing. Denisa Bárdyová
hovorkyňa Prezídia PZ