fbpx

O župné dotácie bude môcť verejnosť požiadať už čoskoro

27.1.2020, Žilina – Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schválili nové výzvy na dotácie. Verejnosť sa bude môcť uchádzať o regionálne dotácie a participatívne dotácie v celkovom objeme viac ako pol milióna eur.

V závere roka schválila župa nový dotačný systém, výsledkom ktorého je viac peňazí na rozvoj regiónu. Pre tento rok je na granty vyčlenených 1,3 milióna eur, čo je o 530-tisíc eur viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V praxi to znamená podporu väčšieho okruh tém a oblastí. V pondelok (27. januára) rozhodli poslanci o prvej časti dotácií. Schválili výzvu na regionálne dotácie v objeme 325-tisíc eur, cieľom ktorých je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj prirodzených regiónov kraja podporou činností v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času, či kultúrnych a náboženských aktivít. Zastupiteľstvom prešli aj participatívne dotácie v objeme 195-tisíc eur. ,,Kým v prípade dotácií pre regióny budú môcť poslanci podporiť menšie projekty vo svojom regióne sumou do tritisíc eur, v tomto type dotácií bude o pridelení župných dotácií rozhodne verejnosť na základe SMS hlasovania,“ povedala županka Erika Jurinová. O dotácie sa budú môcť uchádzať projekty zamerané na rozvoj komunitnej infraštruktúry, životného prostredia, či za zachovanie kultúrneho dedičstva.

V oboch prípadoch sa môžu o podporu uchádzať obce, právnické osoby (napr. neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a pod.),  ale aj fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Žilinského kraja. S cieľom zjednodušiť podávanie žiadostí a zároveň zefektívniť proces ich vyhodnocovania župa zaviedla podávanie žiadostí výlučne prostredníctvom elektronického formulára.

V prípade regionálnych dotácií je minimálna výška dotácie na jednu žiadosť 700 eur, maximálna 3000 eur. Žiadosti je možné predkladať po dobu jedného mesiaca, uzávierka žiadostí je 2. marca 2020.

V prípade participatívnych dotácií je minimálna výška dotácie stanovená na 1000 eur a maximálna na 4000 eur. V tom spočíva zmena oproti minuloročným dotáciám, kedy boli všetky projekty podporené fixnou sumou (3500 eur). Žiadosti o dotácie je možné predkladať do 16. marca 2020.

Po zverejnení na webovom sídle Žilinskej župy (3.2.2020) budú všetky potrebné informácie dostupné v časti Granty (http://www.zilinskazupa.sk/granty/projekty/).

Nový dotačný systém pozostáva zo štyroch častí. Najviac prostriedkov je alokovaných pre tematické dotácie a to až 50% z objemu. Projekty v tejto časti budú posudzovať práve odborné komisie na základe hodnotiacich kritérií. Nasledujú regionálne dotácie (25%), ktoré budú výhradne v kompetencii regionálnych komisií zložených z poslancov, participatívne dotácie (15%), kde svojim online hlasovaním rozhodne verejnosť a dotácie predsedníčky ŽSK (10%).

Aktuálne sa pripravujú výzvy pre tematické dotácie a dotácie predsedníčky ŽSK.