fbpx

Koronavírus

Pretože sa na internete šíria rôzne informácie, radi by sme všetkých predovšetkým požiadali o zachovanie pokoja a nešírenie poplašných správ v súvislosti s podozrením na koronavírus v prípade dvoch pacientov. Priestory urgentného príjmu v našej nemocnici sú dôkladne vydenzifikované a dekontaminované, ambulancie urgentného príjmu sú preto plne k dispozícii pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Vďaka okamžitej reakcii a profesionalite našich kolegov na urgentnom príjme boli pacienti ihneď izolovaní ešte v prvej vstupnej čakárni, kde boli sami, a nedošlo preto k žiadnemu stretu s inými pacientmi. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať najmä našim kolegom za ich chladnú hlavu, rozvahu, promptné reakcie a profesionálne zvládnutie celej situácie. Vďaka ich skvelému nasadeniu, tréningu a pripravenosti nedošlo k zbytočnej panike. Sme hrdí, že máme odborníkov na správnom mieste, ktorí dokážu takýmto spôsobom odborne zvládať krízové situácie. Zároveň ďakujeme všetkým ostatným zložkám, najmä Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Žilina a hlavnému krajskému hygienikovi, ktorý prišiel okamžite situáciu monitorovať a usmerňovať spolu s našimi zamestnancami osobne. Rovnako ďakujeme Krajskému operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby Žilina a príslušníkom polície za reguláciu a usmernenie prítomných.

Vo štvrtok 30. 1. 2020 sa okolo 18-tej hodiny ohlásili na našom urgentnom príjme dvaja pacienti s respiračnými ťažkosťami, ktorí sa v ten deň vrátili z trojtýždňovej služobnej cesty v Číne. Uvedomujúc si dôležitosť prevencie, na zdravotné problémy upozornili už na letisku vo Frankfurte. Je pre nás nepochopiteľné, ako mohli príslušné zložky letiska pacientov nechať odcestovať na Slovensko. Muži autom zamierili rovno na urgentný príjem v Žiline. Naši zdravotníci okamžite postupovali podľa platných nariadení a  hermeticky uzavreli čakáreň, preventívne oboch mužov izolovali od ostatných pacientov a zamestnancov, takže neprišli do kontaktu so žiadnym iným návštevníkom urgentného príjmu. Muži neboli uvedení do žiadnej z ambulancií ani hospitalizovaní. Návštevníkov a zamestnancov urgentného príjmu sme v rámci prevencie dôkladne vybavili ochrannými prostriedkami. Po komunikácii s hlavným hygienikom pre Žilinský kraj boli muži ešte v daný večer prevezení na infekčné oddelenie do Martina. Upozorňujeme, že ide predovšetkým o preventívne opatrenia, keďže ide len o podozrenie a koronavírus zatiaľ nebol potvrdený.

Ďalšie informácie k prípadu budú poskytovať príslušné inštitúcie.

Prajem pekný deň.

S pozdravom

Lenka Záteková

hovorca

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

ul. Vojtecha Spanyola 43

012 07 Žilina

Leave a comment